İçimde bir yerlerde, onun için ayırdığım geniş, açık, dokunulmamış bölge hala sadece ona aitti. Bir yeri ayırmış, saklı tutmuştum, hiç ilişmeden.