İnsan; meçhule giden bir gemide kaptanmış gibi

Bu sonsuz yalnızlıkta yolundan saparmış gibi

Bakıyor daima ufka,

Bakıyor sanki bir umut varmış gibi…