İnci Küpeli Kız, barok dönem resmidir. 1665 yılında yapılmıştır. Johannes Vermeer’in en önemli tablolarındandır. Fakat 19. yüzyıla kadar çok fazla bilinmemekteydi. 19. yüzyıla gelince sanat eleştirmeni Thore Bürger tarafından keşfedilmiş ve günümüze kadar popülarite kazanmıştır.

Resmin, aslında, ilk ismi “Türbanlı Kız”dır. Sonradan, 20. yüzyılda, “İnci Küpeli Kız” ismi verilmiştir.


Resimdeki, anlık bir bakıştır. Eserde figür Vermeer’e bakmaktadır. Yüzünün ifadesi ise seslenen birine doğru dönmüş de bir şey söyleyecek gibi bir şekil almıştır. İnci Küpeli Kız yapıldığı zaman arkasındaki fon siyah değildir. Koyu yeşil olan fon zamanla siyaha dönmüştür. Vermeer'in eseri yaparken karanlık oda kullandığı tahmin edilmektedir.


İnci Küpeli Kız, portre değildir. Portreler kimliği belli insanlar için yapılmaktadır. Bu eserdeki figürümüzün kimliği belli değildir, dolayısıyla bu trone bir eserdir. Bazı kaynaklarda sanatçının kızı olduğu, bazı kaynaklarda da sanatçının evinde çalışan hizmetçilerinden biri olduğu söylenmektedir.


Tabloya “Kuzeyli Mona Lisa” da denmektedir. Bunun sebebi ise iki figürde de dudaklardaki tebessüm ve o gözlerdeki tanımlanamayan bakışların, bütün sanatın ilgisini çekmiş olmasıdır. Bu etkilenmeler edebiyat ve sinema dünyasına da yansımıştır.


İnci Küpeli Kız romanı, 2002 yılında Tracy Chevalier tarafından yazılmıştır. “Vermeer‘e ait İnci Küpeli Kız resminden feyzalınarak ortaya çıkan İnci Küpeli Kız romanı, Vermeer‘in hayatından kesitler içerdiği gibi diğer tarihsel gerçeklere de kurgusal bir çerçevede ışık tutmaktadır.” İnci Küpeli Kız filmi ise 2004 yılında, bu romandan uyarlanarak çekilmiştir.

 


Resim Ayrıntısı:Johannes Vermeer, İnci Küpeli Kız, 1665, Mauritshuis, Lahey, 44.5 cm × 39 cm