serçelerin gözlerinden boşanan hayatiyeti hırpalar güneş

alevden kanatları yüzüstü gelince yaradan der

nutuklarımı aklına kazı (gülerek)

kafamdaki bu hazin harp, içinde evveliyetsiz hazlar saklar

elemini o alçakların övüncüne sar