Bakışlar umudunu yitirmiş

Sevgi yok olmuş

Aşk geçmişte kalmış

Savaş bitmiş

Sağ kalan kaçmış

Ölen gömülmemiş

Kazanan kaybetmiş

Kaybeden kazanamamış

Kaçan geri dönmemiş

Kalan tek başınaymış

Hayat bitmiş

Bahar gitmiş

Sesler kesilmiş

Ortada bir ceset kalmış

Tabut yokmuş

Mezar yokmuş

Gömen yokmuş

Dikenler etrafını sarmış

Güller tabut olmuş

Yer toprakmış

Gök mezarıymış

Kesik kalbine kelebekler dolmuş

Nemli gözlerini yapraklar kurulamış

Günler, haftalar, aylar geçmiş

Kazanan yine kaybetmiş

Çok da pişmanmış

Kaybedense artık bir yıldızmış