Umudun simgesi beyaz güvercin süzülürken semada

Duyuluyor ölümün senfonisi kulaklarda

Akıyor kanatlarından oluk oluk kanlar

Kararıyor gökyüzünde bulutlar

Göz yaşı kokuyor kaldırımlar

Ölüm kokuyor atılan her adımlar


Beliriyor cesedin çehresinde kanlı ölümün izleri

Nasırlı parmak uçlarından yükseliyor ateşin şeri

Kokuyor nefesi cehennemin alevi

Sevişiyor göz bebeklerinde yakarışlar


Mehtabın ışıltısı düşmüş kumsala

Hırçın dalgalar vuruyor ayaklara

Hapsoluyor sükûnet zindanlara

Kundaklanıyor bebekler tabutlara


Hissediliyor ensede soğuk ürperti

Konuluyor yüzlere iyilik maskeleri

Baş gösteriyor etrafta cehennem zebanileri

Dikiliyor kanlı kefenleri


Günahlar dehlizinde boğulan insanlar

Harabe diyarlara sürgün edilen ruhlar

İsyan ediyorlar Tanrı'ya

Günahları koynunda besleyenlerin isyan etmek ne haddine!

Kanlı ölümün son perdesi açılsın seyircilere