Ben bu derdin sillesinden hiç de bir âh etmedim

Bekledim gelsin diye, teşrifte tek râh etmedim


Gözlerimden aktı sözler, içtiğim zehrin midir?

Bak derûnumdan sıkıldım, izzet-i câh etmedim


Hatıralar şöyle dursun, gündemim: “YOK” başlığı

Yoksa bilmem gayrı düşman, yârı ben şâh etmedim


Anladım bendenmiş işler tek sebep ben: karmaşık

İmdi yandım kendime, gayra ikrâh etmedim


‘Pençezed şehbâzı husnetden alıp hâlim ayân* 

-Hâkiyâ sen geç mi kaldın?

-Aşka siftâh etmedim!*Pençezed şehbâz-ı husnet gerdenem râ ez kemîn: Sevda şahini pençesini boynuna sapladı

(Neyzen Tevfik - İkrarnâme)