"Kaygılarında nasıl da kehanetler sezmiştim... Ama sevgilim gözlerinde gökyüzü kalmış hâlâ."