Kendini var eden süreçten kopup süreci kendince tekrar var eden canlıdır insan.