Kendisiyle ne yapacağını bilmeyen biri ne yapmalı?