21 kez örselenmiş kabulkâr bir gülümseyişe benziyor yüzüm

Kabulümdü solmayan güllerin gayba meramı

Aklanmak üzre yola çıkmış 21 kuş sesi

Bana ithafen hangi literatüre kahırlandı

Kenya'da gül bahçesi üşüyor

Daha kaç kıymık lime lime edecek baharını

Daha kaç fısıltı örseleyecek zifiri kuyuda ağlayan mumum feryadını


Kenya'da gül bahçesi üşüyor

Üşümek; bad-ı sabanın ahlanan güle arz-ı endamıdır

Ve dokundukça içe açan keşfi mahcubiyet

İçe doğru zamansız, içe doğru izahsız, içe doğru çığlık

Dışa doğru çaresiz bir sükûnet


Kenya'da gül bahçesi üşüyor

Titrek rüzgarla arınacak ruhundaki lekeler

Gözyaşı ülkesinden ipil ipil yağmur ile yıkanacak kokusu

Ezberi bozmak üzre adı konulmamış manifestosu

Kenya'da gül bahçesi üşüdüğünde

İnşirah huzuru ile doğar gökten kalbime doğru güneş

Kimse bilmez ruhumda bir renk açar: Kırmızı


Kenya'da gül bahçesi üşüyor

Üşümek; çürümüş bir heyûladan maviye uyanıştır

Ve baktıkça gökyüzüne kanatlanan 21 Zümrüdüanka

İçe doğru müphem ay, içe doğru sitare

Dışa doğru ezberi bozulmuş portatif bir gece


Kenya'da gül bahçesi üşüdüğünde

Güneş gülümser güle, gül teslimkâr güneşe

Karanlığın gerdanına yapay bir mum yakmasın diye

Geçmiş yüzyılda kaybolmuşluğum sura üflüyor dirilişime

Nerede benliğimi hakir gören ab-ı hayat, agoraya çağırın

Daha kaç kimliksiz aidiyet çakılacak tarihin seyrine

Anka oldum rayiha estirdim küllerime

Geçmiş yüzyılda aradığım kendimi

Şimdi buluyorum

Henüz 21'imde