"Var mısın yok musun, az mısın çok musun?
Kar mısın, yağmur mu yoksa bulut musun?
Kim bilir, kimin çilesi çok acep?
Kim bilir, kimin düzeni yok aman?" 🌖