Bazı insanlar tanıdım gözlerinden yalnızlığı okunurken

Çevresinde onlarca insanla

Dudakları neşeyle gülüyorken bile hüznünü heybesinden ayırmayan


Bazı insanlar tanıdım hayata umutla bakan gözlerinin ardında

Umutsuzluğunu gizleyerek yaşayan

Her bir yıkılışta kalkamayacağını düşünürken

Tekrar tekrar kendini inşa eden


Ama bir tek kendini tanıyamayan...