Hepimiz birer kahramanız.

Az uz değil....

Yaşamak denen zorluğun üstesinden geliyoruz.


***********

Bazen sarsılıyoruz, bazen savrularak düşüyoruz.

Kolay değil...

Var olmanın dayanılmaz ağırlığını kaldırıyoruz.