Ben seni sevdiğim o günden beri

İhânet edip de hâin mi oldum

Her bahçede dolanıp her güle bülbül

İkrârsız şeytân-ı lâin mi oldum


Nefsine kul olmuş hakîr değilem

İmânsız hayâsız münkir değilem

Dilimde şehâdet kâfir değilem

Ne yazık gözünde bî-dîn mi oldum


Vallahi bir kere demedim yalan

Vicdânın var ise düşünme dolan

Sen oldun Hazret'i göklere salan

Şimdi de yuvasız şahin mi oldum