Dün ocağın üçüdü

Yarın kûyu kışıdı

Uzakta yar üşüdü

Soğuğu bana değdi


Dertler baştan kaçıldı

Misk u amber saçıldı

Ala gözler açıldı

Işığı güne değdi


Bahar çimledi düzü

Unuttuk gitti güzü

Gülünce yarin yüzü

Neşesi tene değdi


Hazretî dilim söyler

Bîçare niyaz eyler

Say ki o kötü şeyler

Karası bene değdi