Huriler çemende seyrana çıkmış

Hem güzellenirler hem naz ederler

Serv-i gülendamı devrana çıkmış

Hem istiğnalanup hem göz ederler


Gülleri dermeğe bağa varırsan

Bir sola bir sağa menzil ararsan

Meskenin hanidir diye sorarsan

Hem yolu gizleyip hem iz ederler


Lebleri fürkat-i dilber misâli

Gösterip alırlar canın visâli

Bu kadar aşıkın çoktur vebâli

Hem cevri komazlar hem az ederler


Hazretî dilinde ah u feryâdı

Hublarda isteme rahmeti dâdı

Bünyadı zulümdür mülk ü abâdı

Hem günah işleyip hem vaz ederler