Nicedir yüreğim sıkışıp sızlar

Yarin mahlesine varmak ne zaman

Dizilmiş yan yana kapkara gözler

Mehpâre yüzünde görmek ne zaman


Sual itdim nasıl şeb ü seherden

Hak saklasın seni beladan şerden

Sesimin sesine değdiği yerden

Hâlini hatrını sormak ne zaman


Kıvrılsak gölgede seninle bile

Kolay mı karşında söylemek dile

Petekten hallice gerdanın ile

İnce bellerini sarmak ne zaman


Döne döne iner her bir büklümü

Dünyaları değer zülfün çalımı

Zifirine meyil etmiş gönlümü

Saçının teline karmak ne zaman


Yüzün görüp cân u serden geçerken

Gözlerin ar etmiş sağa kaçarken

Ağzın gül goncası gibi açarken

Dudağım lâline sürmek ne zaman