Yine bir dert aldı başımdan cânı

Feleğin dermansız halları mı var

Temrâha bulaşmış cigerim kanı

Gamze celladının alları mı var


Bazı kemend ile bazan da zencir

Sandılar maşuktan bu lutf u ecir

Kaç âşıka nasip olmadı fecir

Sevdânın ağulu dilleri mi var


Sevdiğim kûyına bir nazar kıldım

Ya Rabbi el-aman sarardım soldum

Durdum da dolandım gene kayboldum

Gözünün dönülmez yolları mı var


Dilberâ kapında oldum ber-karar

Hazretî varmağa menzilin arar

Değmedi billahi tenime bir har

Bağın senden özge gülleri mi var