Kumdan bedenler...
Kum taneleri kadar, hassas gölgeler kadar, karanlık ışık kadar aldatıcıyız.