kuş gibi, balık gibi...
hem aşağıda, hem yukarıda...