geleceğe korkuyla bakıyorum,
tasayla bakıyorum geçmişe.
idam öncesinde bir suçlu gibi
bir can dostu arıyorum çevremde.

bir kurtuluş habercisi gelecek mi?
anlatmaya yaşamın önemini,
amacını umutların ve tutkuların;
bana neler hazırladığını söylemeye
ve neden acımasızca karşı çıktığını böyle
gençlik umutlarıma tanrı’nın.

iyiliğin, kötülüğün, aşkın ve umutların
yeryüzünde ödedim kefaretini;
bir başka yaşama başlamaya hazırım
susuyor ve bekliyorum: zamanı geldi.
geride benden bir iz kalmayacak
karanlık ve soğuk kuşatacak
benim yorgun ruhumu;
o, ham bir yemiş gibi, özsudan yoksun.
soldu fırtınalarında yazgının
yaşamın kızgın güneşi altında kavruldu