"Lover's Eye" Gözlere atfedilen bu öneme, 19. yüzyıl toplumlarının birçoğunda göz aracılığıyla tanık minyatürleri olunmaktadır. "Sevgilinin Gözleri" adıyla da anilan göz minyatürlerinden bir tanede ben yapmak istedim