Tutturulacak bir ip bulmak da zor!

Tutturacak da.

Bir mandalı yaşamak isteği

Oysaki en er-mez-dem.


Zahmetsiz olsa gerek

Mandalı yaşamak.

Birkaç çamaşır askısı

Diye kullanılmak.


Aklın kirasını mandala yaşatmak.

Birkaç ele avuca ağız açmak.

Ne zahmetsiz oysaki

Özgürlüğü bir elde yaşamak.


Oysa ne zahmetli

Özgürlüğüne kendi elin,

Kendi ağzın açmak.

Bir mandalı yaşayamamak.


Er-ir-dem olmak ne zahmetli!

Acziyete sığınamamak.

Gayreti yaşatmak.

Aklı kiralayamamak ne zahmetli!