Gördüğüm günden bu yanda dilberim bir tanedir.

Çifte göz gördük diye mi gönlümüz meyhânedir?


Tek hayâlinden ne buldum, bunu bir ben bilirim

Âşinâlar bilmez olsun, söylesem efsânedir


Susmayan suskun avâzım, inletirmiş âlemi

Kör, sağır, dilsiz mi olmuş, duymayan merdanedir!


Yakmışız çuldan abâyı, yârimiz görsün diye

Böyle leylî görmez olsun, çöllere dürdânedir!


Ceng-i aşkından bu gönlüm kaç asırdır Kerbelâ

Şah Hatâyî her mecâzın, bitmeyen terânedir!


Gel berû ey melek simâ, çatma artık kaşların

Secde kılsam sanmasınlar, saçların puthânedir!


Şiir yazdım ne yazdımsa, gençliğime mâl olmuş

Közleyip çizdim nigârım, sanma ki kestânedir!


Güldürür Allah beni, belki güldürdüm diye

Haya ettim günahımdan, cehlime bâhâ nedir!


Topladık âlemde fikri, çarpı böldük ekledik

Belki usluymuş bu Hâkî, gayrılar dîvânedir.