Kaldırımın girinti çıkıntısına,

Bir benlik bırakıyorum,

Soğuktan ayakları üşüyen çocuklara,

Bu bilinmezliği kendi seçmemiş herkese,

Bir benlik bırakıyorum.


Bulutun bile gözyaşının değmediği kasabaya

Gözyaşlarımı bırakıyorum,

Ummadıktan gelen acıya kucak açarcasına

Kalbimi bir şarapnel parçasının önünde buluyorum.


Ruhuma umutsuzluğu fısıldarcasına,

Dokunuyor rüzgar ellerime,

Rüzgar

Sanki bir şeyler anlatmak istiyor,

Rüzgar perişan,

Rüzgar yalnız,

Rüzgar ölü.


Rüzgara bir el uzatın bu gece,

Güneşin yakıp kavurduğu kalbinize,

Bir çocuk bırakın,

Bu gece.