belirsizlik ve bilinmezlik... insan koşmak ister, durmak ister, ölmek ister... bekle. neden böyle gittiğini merak eder. sorgular, sonuç bulur. cevap değildir. kılıf uydurur. çekilir inzivaya, benliğine. küser tüm insanlığa, kendine. anlamsızlıklara anlam yükleyerek geçirir hayatını. "neden yaşar, niçin yaşar insan?" der. kurtulmak istiyorum diye bağırır avazı çıktığı kadar karanlığa. kusar. bazen bulur kendini; görür ileride ne yaptığını, yapacağını. ayaklanır. insan olur. tiksinir kendinden. neden böyle hissettiğini bilmez, bilmek istemez. enteldir kendisi. insan faaliyetlerini sever. okur. okur. okumaz. döner. rumi dönüyor. erdemin tanımını yapar. bilmez. kahve içer. sevmez. sevgiyi bilir. en çok onu bilir. kendisi de tatmıştır onu, anımsar. tütün yakar. kaybolur. tanrı bağnazlığı kaplar kendini. haklıdır. haksızdır. haklı çıkarmak için uğraşır. kendine kaybeder. vazgeçer. olağandır onun için. kendi diyalektiğinde kaybolur. haz alır bundan. mutludur. susturulmuş insanlık adına konuşur. üstlenir görevi. beceremez. çok ister. olmaz. "ben konuşmak istiyorum!" diye bağırır. susar. yenik düşer kendine. olağandır onun için.