Sevda muskasını çıkarıp atıyorum

epey iyi korudu beni yıllarca

Yöneltmedi hiçbir sevgiyi, sohbeti bana

Fakat şimdi bu belalardan kaçamam

ya teneşir paklar beni

ya da musallada birileri


Nezaketini yitirmiş bir at koşuyor içimde

hoyratça dörtnala

beyaz köpükler saçarak

amacı gönlümdeki yılkı sürüsüne katılmak

aslında yılkılar,

yılgınlıklarımın, yıkkınlıklarımın

sıkkınlıklarımın ve bıkkınlıklarımın

ben tarafından dağlara terk edilişleridir.

Nezaket, dile getirilmemiş ikiyüzlülüktür

bunu kaybedip samimiyeti yakalayana -ata-

bravo! Bı-ra-vo!!


Hem zaten bu şiiri Can Yücel yazmamıştır ki

işbu sebepten herhangi bir

küfrü nirengi noktası yoktur

lakin

“yaşıyor, yazıyor, yanıyor

susuyor, arıyor

düşünüyor öyleyse var” ız/ım?

Bundan âlâ muska var mı be?


Zift dökmüşler zihnime

bir çeşme başında bir güzel

bana gülmeden önce

içmem gerek kahve

fakat olmalı filtre

bana/ata

bize/şiire!


19.07.22