Amâ'dan doğdun ey sonsuz güneş

Serserînim Yâ Resûlallah senin

Yok senin vallahî zâtında eş

Serserînim Yâ Resûlallah senin


Allah ismin yanında tutmuş yerini

Âşıklar yolunda koyar can u serini

Mahlukat nûr'undan alır göz ferini

Serserînim Yâ Resûlallah senin


Ezel'den beri nâmındır Muhammed

Senden hâsıl olur ilâhî muhabbet

Kabul buyur aşkında müebbed

Serserînim Yâ Resûlallah senin


Güller almış senden nurdan rengini

Görmemiş âlem senin bir dengini

Tut yanında o günde, babam Engin'i

Serserînim Yâ Resûlallah senin


Tertemiz Ezvâc ile Âl-i Âbâ aşkına

Ciğerpâren Fâtıma Zehrâ aşkına

Canından can Ali Mürtezâ aşkına

Serserînim Yâ Resûlallah senin


Ömrüm boyu olmamış sana lâyık eser

Lâkin merhametine yoktur asla benzer

Ömer Hâkî namında bir garip derbeder

Serserînim Yâ Resûlallah senin