Görsem ki yüzün gülmüş 

Uzaktan gelivermişsin. 

Anlatamam. Zaten ne fark eder. 

Üç kap koydum. Doldurdum. 

El yordamı buldum ışığı. 

Bulmasam, ne fark eder. 

Görsem, uzaktan, ağlamışsın. 

Anlatamam. 

Çatıvermişsin kaşlarını, siluetler canlanmış.  

Bilemem. Fazla flu. 

Görsem, pusulam nereden nereyi bulmuş, 

Orada kim varmış.  

Ne fark eder. 

El yordamıyla buldum harfleri 

Vakit ilerlemiş 

Çok yorgunum. 

Görsem de anlatsam her şeyi, 

Betimlesem, en detaylı biçimlerde. 

Susacağım. Gürültüsüz bir hiçlik. 

Yürümeye ihtiyacım var. 

Bu da böyle kalsın.  

Hiç olsun, olmasın, ne fark eder.