Mən tinləri seçirəm
Qısa fikirləri uzun edən tinləri
Sən yolları keçirsən
Hansı biri qovuşmamızı istər ki?

Resim (alıntı): Courtesy of Dominic Winter Book Auctions. An illustration to The Grave, 1808.