O, iki parmağını araladı
hak ettikleri yeri, cenneti gösterdi.