Ölüm Büyücüsü
Arakand Kataloğu'nun 5. çizimi. Bu çizim, hikayemdeki şiaz denen ölüm büyücülerinin şeyhi olan Taleraz Tul-Nur'u resmediyor. Klasik bir ölüm büyücüsünün taşıdığı tüm özellikleri taşıyor. Dungeons & Dragons'taki Necromancer sınıfından ziyade, Warcraft oyunlarında ve diğer başka fantezi eserlerinde karşılaştığımız Lich diye tabir edilen karakter sınıfından esin aldım. İkisi arasında bariz farklar yok, ancak Lich'lerin de, tıpkı benim hikayemde olduğu gibi, genellikle bir lideri bulunuyor. Taleraz Tul-Nur, çağlar öncesindeki ilk şiaz şeyhi olan Gravur Tul-Nur'un başlattığı karanlık ilmin son ustası ve tıpkı kendisinden önceki şiaz şeyhleri gibi doğaüstü karanlık ilimlerde ustalaşmış.