Öncesi ve sonrası...
Resmin mekanlarınızda yaratacağı farklılığın ve etkinin örneği.