"– Onlar dirilerden nasıl fark ediliyor?
– Çok basit: Diriler daima telaşlıdır."

Sartre