“geri getirecek misin güneşlerini?
donuk gözlerim özlüyor seni.
ne yaparım ki güneşsiz, sensiz?
kopuk köklerim bekliyor seni.

geri getirecek misin ellerimi?
güdük bileklerim özlüyor seni.
ne yaparım ki elsiz, sensiz?
çürük isteklerim bekliyor seni.

geri getirecek misin ışıklarını?
soğuk kağıtlarım özlüyor seni.
ne yazarım ki ışıksız, sensiz?
boğuk harflerim bekliyor seni.

geri getirecek misin ellerimi? ,
kırık sözcüklerim özlüyor seni.
ne yazarım ki elsiz, sensiz?
yıkık tümcelerim bekliyor seni.

bekleyeceğim
gene de
hiçbir tekne getirmese de seni?
getirene dek
hiçbir tekne.
gene de?”