Özlenen, özlendiğini bilen olarak, öyle şeyler yapar ki, tam da kendisini özleyenin özlemi çoğalmasın diye yaptıklarıyla, özlemi, harlandırır—

Özlemin kaçınılmaz sonuçlarındandır bu : özleyen de özlenen de, biribirlerini düşündüklerinden, özlemi sürekli hesaba katarlar — ona göre davranmağa çalışırlar; ama, işte, garip bir biçimde 'geri tepe'bilir bu 'hesaba katma'...

Özlem, kendini azaltması gereken çabalarla bile, kendini çoğaltır.