Kırık bir hava

Güneş yok

Sen yok

Yalnızlık var kolumda