Susmak düştü payıma 

Bütün olanlardan sonra 

Bütün olanlar ve olaylar

Olan olmuştu, olaydan sonra 


Kaçanlar, uyuyanlar, gececiler

Bütün taifelerin birebiri

Birinden birileri ve her biri

Bilir getirdiğini biyo logicin


İn mi cin mi kaldı bu saatinde

Ne in ne cin kalır bu saatinde

Bu saatinde in! Kalır mı cin

Yok mu böyle cins bir tek cin, sen in!


Böyle gitmez, gidemezsin kırılarak

Kırıl! Araklayarak barınaktakilerini

Kırıl! Buruklayarak gerilerdekilerini 

Geril ve kırıl, kırıl ve düş, düş ve sefer. 


Sefer düşeydi payıma, kalanlar

Gidenlere bakmazlardı birlerdi

İteklerdi teklemişlerdi çünkü hep

Tekleyeni itekleyen önce tekleyendi,

                       İteklendi,

                       böyleydi.