ön sözde yazılan bir cümle çok hoşuma gitti bu kitapla ilgili. "resim modeline ne kadar benzerse benzesin, resmi yapanın eseridir elbet." burada anlatılmak istenen kısaca şu: biz sokrates'in hayatıyla ilgili ne kadar bilgi sahibi olursak olalım bu kitapta tanıdığımız sokrates, platon'un tanıttığı;
dilediği gibi konuşturduğu sokrates'tir. şunu da ayrıca eklemek istiyorum aslında platon'u bir nevi sokrates yaratmıştır. siz isterseniz bu kitabı sokrates'in bir uzantısı gibi düşünün bu kitaba eli değmiş platon'dur.

iyi okumalar ve sevgiler