hüzne verme çocuk yaşamda bağlarını

sakın şarkıların ahından

öyle ki arsızı, uğursuzu ıslıklar çalarken

aratır sana bilemediğin bir eksiği


hafif olduğu için yükselir uçurtman

rüzgarın uğultularında bir bayrak

yüklenme olmuşu, olacağı

sadeleş kendiliğinden, ol


bir ağaç benlik yanılsaman

koşulsuz sevgi güneş

can suyu üretken iş sana

yaşam sevincini kuşandınsa

sıkı sıkıya tutundunsa toprağına


yönel

dallarında çiçekler açtıran

fikir ve insanlara


uzaklaş,

budayan, kısıtlayan, gölgeleyen, mahrum bırakan

ne varsa