Sevenleri tarafından basitçe "hayata karşı bir tutum" olarak tanımlanan rock müzik, ilk kez 1940'lı yılların sonunda "Rock and Roll" olarak ortaya çıkmış bir türdür. İçinde farklı türden birçok esinti bulundursa da blues, jazz, country ve folk müzik rock müziğin temellerini oluşturmaktadır. Bu tür, son derece çeşitli olmasının yanı sıra, tüm dünyada sosyal ve politik fikirleri ifade etme biçimi olarak kabul gördüğünden kültürün büyük bir parçasıdır. Rock müziğin çok sayıda alt türü bulunuyor olsa da, başka önemli türleri yaratmış ya da büyük ölçüde etkilemiş olanlar düşünüldüğünde akla gelen ilk üç tür rock 'n' roll, hard rock, ve alternatif rock olarak sayılabilir.

Rock and roll, bu müzik türünün tarihte ilk ortaya çıkışıdır. Rock, evrensel bir kabul görmeden önce, bando çalgıları ve ritmik davul gibi jazz, blues ve r&b'yi oluşturan elementler bu türün temellerini geliştirmek üzere aşama aşama bir araya gelmekteydi. 1950'lerin sonunda resmen bir isim verildiğinde rock müzik, televizyon ve film sektöründe ticari bir kapsam da kazandı. Dahası, başlı başına bir kültür olan dans, rock müzikten epey etkilendi ve bunun sonucunda yeni bir dans stili "twist" ortaya çıktı. Elvis Presley ve Johhny Cash gibi öncü sanatçılarla ile tanınmış olan "Rockabilly" ise rock and roll'un orijinleri oluşturan türlerden biridir. "Feeling blue" (üzgün hissetmek) tamlamasından yola çıkarak adlandırılmış blues türünden oldukça etkilenmiş olsa da bu tür, 1950 ve 1960'larda onu takiben gelişen türlere kıyasla liriksel ve ritimsel olarak daha pozitif temaları temsil eder, bu yüzden rock müziğin köklerini oluşturan önemli bir parçadır.

Sonrasında ortaya çıkan bir alt tür, hard rock ise esasen başkaldırıyı ve agresiyonu temsil eder. Fakat rock müziğe daha sanatsal bir bakış getirmiş olan art rock veya progressive rock gibi türler sembolize ettikleri şeyler hakkında daha spesifik iken hard rock teması bakımından çok daha geniştir. Örneğin, lirikler müzik hakkında olabilir, duyguları agresif bir tavırla ifade edebilir veya bir hikaye, bir efsane anlatabilir. Bu türe hard veya heavy rock adının verilmesinin sebebi ise içerisinde bulundurduğu gürültülü enstrümental ve vokal elementlerdir. Başka bir önemli müzik türü metal ile sanatsal açıdan paralel anlayışlara sahiptir. Bazıları metal müziği hard rock'ın bir alt türü olarak görürken diğerleri tam tersini savunmaktadır. Bu yüzden bu iki tür arasındaki ayırt edici çizgi oldukça siliktir. Deep Purple ve Scorpions gibi öncü gruplarda da görüldüğü üzere hard rock genellikle daha ağır bir tavır sergiler. Kirli ve yüksek sesli elektronik ya da bass gitara ek olarak, güçlü davullar ve "brutal" ya da "growl" olarak adlandırılan vokaller hard rock'ın elementlerindendir. Hard rock tavrı ve icra edilişi bakımından rock müziğin ayrılmaz bir parçasıdır.

Alternatif rock (alt-rock) çeşitliliği ve tekilliği sayesinde bu ismi almış olan rock müziğin bağımsız bir türüdür. Bu tür sayesinde özgün müzik ve hayat bakışlarıyla birçok sanatçı bir araya gelebilmiştir. Bu tür ayrıca prodüksiyon bakımından da özgün bir tür olarak kendini gösterir. Nirvana, Soundgarden ve The Smiths gibi ünlü müzik grupları ile grunge, alternatif rock müziğin önemli bir alt tür örneğidir. Grunge grupların üzerinde durduğu ana tema ise yozlaşan bir toplum içinde bir birey, özellikle genç bir birey, olmanın memnuniyetsizliğidir. Bu fikri, başlıca depresif lirikler, kirli vokaller ve yumuşak elektro ve bass gitar elementlerini içeren stilistik tekillikleriyle temsil ederler. Alternatif rock'ın ruhunu anlamakta eşit derecede önemli bir diğer alt tür indie rock ise "independence" (bağımsızlık) kelimesinden türemiştir. Indie rock grupları özgürlük konseptlerini kendi müziklerini kaydetmek ve imal etmekle yansıtırlar. Ayrıca alternatif rock'ın garage rock veya collage rock gibi pek yaygın olmayan alt türleri de bu bakımdan benzer bir yaklaşım gösterir.

Sanatçılara ve müzik tarihçilerine göre rock müziğin keskin hatlarla bir klasifikasyonu mümkün olmasa da, orijinlerini anlamak için bu üç türe bakmak mantıklı olacaktır. Rock müzik, çeşitli yaş, bölge ve dinden insanların fikirlerinin duyulmasını sağladığından sanatın demokratik kapsam kazanmış bir türü olarak görülebilir. Rock müziği bu kadar birleştirici ve bir bakıma büyülü kılan şey ise, tarih boyunca milyonların kendini ifade edişi olarak varlığını sürdürmüş olmasıdır.Fotoğraf: David Bowie, 1973 - Mick Rock


Yazar: Ebrar Şeyma Kaymak