Dağıtıyor geceler bilinmezliğin sahici yüzünü

Çocuklar koşuyor etrafımda

Ellerinde kır çiçekleri,

Çiçeklerle, çiçeklerle var oluyorlar.

Onlar ki sarmalıyorlar santim parmaklarıyla insanı,

Sarılmak başlıca bir kıta,

Ve ben bir kaşif,

Çağımda yeşermeye, kavgama yenilmeye mecbur.

Öyle tutsak,

Öyle namert gece denilen döngü

Ah Aysun! 

Bakma işte öyle,

Savur celladına parmağını!

Yapış soysuzunun boynuna!

Bağır, yaşama hakkını bağır!

Dağına, taşına, gökte uçan kuşuna 

Tepeden tırnağa 

Coğrafyası kader olanlara. 

Bir umudum yeşerdi,

O Umut ki yıkım yerinde müjdeleyecek doğuşu.