Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul...
(Y. Kemal BEYATLI)

Foto: 2019 / İstanbul