Şarap içip güzel sevmek mi daha iyi?
İkiyüzlü softaları dinlemek mi?
Sarhoşla aşık cehenneme gidecekse,
Kimselerin göreceği yoktur cenneti.

(Fotoğraf 2019/12)