SAVAŞIN ALEGORİSİ
görünenden fazlası vardır hep..
Kökleri olan bi şeyi tam anlamıyla yok edemezsiniz..

(YAĞLIBOYA) 50*70cm