Secret of Singer 


Matt was a talented singer with a voice that could fill a room. But despite his success, he was haunted by a dark secret: he had once stolen someone else's lyrics and passed them off as his own.


One day, the melody demons caught wind of his sin and decided to punish him by trapping him inside a tiny little music box. Matt was forced to sing for all eternity, his voice echoing through the tiny confines of the box.


At first, Matt tried to resist, but the melody demons were too powerful. He was forced to sing, day and night, until the end of his days.


As the years passed, Matt's voice grew weaker and his once-majestic melodies became mere whispers. But even in his final moments, he continued to sing, knowing that this was his fate, a punishment for his sins.


And so, Matt's voice echoed on, trapped inside the tiny little music box until death.


Şarkıcının Sırrı 


Matt, bir odayı dolduracak kadar güçlü sesi olan yetenekli bir şarkıcıydı. Ancak başarısına rağmen bir karanlık sırrı onu rahatsız ediyordu, bir keresinde birinin sözlerini çalmış ve kendi sözleri gibi sunmuştu.


Bir gün melodi demonları suçunu öğrendiler ve onu küçük bir müzik kutusuna hapsetmeyi kararlaştırdılar. Matt ömür boyu şarkı söylemek zorunda kalmıştı, sesi küçük kutunun içinde yankılanıyordu.


Başlangıçta Matt direnmeyi denedi ancak melodi demonları çok güçlüydü. Gece gündüz, son günlerine kadar şarkı söylemek zorunda kalmıştı.


Yıllar geçtikçe Matt'in sesi zayıfladı ve bir zamanlar muhteşem melodileri artık sadece fısıltılardı. 


Ancak son anlarına kadar bile şarkı söylemeye devam etti, bunun kendi suçu olduğunu biliyordu.


Ve böylece Matt'in sesi ölümüne kadar küçük müzik kutusu içinde yankılandı.