Seni hatırlamak

Rahmi delen,

Bir çocuk kafasında

Bir oksijen nefesiyle

Ağlamak.

Ölüme hazır

Yaşlı bir

Yıllanmış takvimde

Beklemek seni

Anmak.


Anmak seni

Hatırlamak.


Uzun bir baston

Titrekliğiyle

Kısa bir ömür üzerine

Kurulmuş hayallerde

Hatırlamak.


Bir doğum sancısında

Yas merasiminde

Yaşlı bir göz olmak

Anmak seni.


Hatırlamak seni

Anmak.


Küçük

Bir çocuk elinde

Yaşlı bir el

Selamıyla.

Öpmek seni

Hatırlamak.


Bir duada

Seni seslemek.


İstemek seni

Duada.

Hatırlamak


Anmak seni


Ölmektir

Seni hatırlamak.


Hatırlamak seni

Unutamamak


Unutamamak

Seni hatırlamak