Sigmund Freud'un yapısal psişe modellemesi üzerine yaptığım illüstratif sosyal medya postu.