Dinozor, Biz

 

Bunun gibi doğduk

Bunun içine

Hani tebeşirden yüzler güler

Hani Bayan Ölüm kahkaha atar

Hani asansörler kırılır

Hani sislenir siyasi manzara

Hani bir elinde diploma tutar kasiyer oğlan

Hani yağlı balık yağlı yemini tükürür

Hani güneş gizlidir

Biz

Bunun gibi doğduk

Bunun içine

Bu dikkatli çılgın savaşların içine

Boşluğun kırık fabrika camlarının görüşüne

Barlara, artık bir çift kelam edilmeyen

Kavgalara, silah ya da bıçak ile biten

Bunun içine doğduk

Öyle pahalı hastanelerin ki daha ucuzdur ölmek

Daha pahalıya patlayan avukatların, kendi suçluluğunu savunmaktan

Hapishaneleri dolu, tımarhaneleri kapalı bir ülkenin

Kitlelerin, aptalları, zengin kahramanlar mertebesine yükselttiği bir yerin

Bunun içine doğduk

Bunun içinden geçiyor ve bununla yaşıyoruz

Bunun yüzünden ölüyoruz

Bunun yüzünden boğuldu sesimiz

Kısırlaştık

Ayyaş olduk

Mahrum edildik mirastan

Bunun yüzünden

Kandırıldık

Kullanıldık

Adamakıllı yenildik

Delirdik ve bezdik

Şiddetlendirildik

İnsanlıktan çıktık biz

Bundandır

Karardı yüreğimiz

Parmaklar gırtlaklara davrandı

Silaha

Bıçağa

Bombaya

Parmaklar sorumsuz bir tanrıya doğru uzandı

Parmaklar şişelere uzandı

Haplara

Tozlara

Bu hazin ölümcüllüğe doğduk

60 yıl borçlu bir devletin içine

Yakındır, o borcun faizini bile ödeyemeyecek olan

Ve yanacak bankalar

Gereksizleşecek para

Sokaklarda apaçık ve cezasız cinayetler

Silahlar ve ayyaş kalabalık kol gezecek

Gereksizleşecek vatan

Yiyecekler verimsizleşecek

Çoğunlukça bir nükleer güç devralınmış olacak

Kıtaları sarsacak patlamalar

Işıyan robot adamlar birbiri ardına düşecek

Seçkin zenginler uzay platformlarından izleyecek olan biteni

Dante’nin İnferno’su bir çocuk parkı olacak bunların yanında

Güneş görünmeyecek ve hep gece kalacak

Ağaçlar ölecek

Tüm bitkiler ölecek

Işıyan robot adamlar ışıyan robot adam eti yiyecek

Deniz zehirlenecek

Kayıplara karışacak göller ve ırmaklar

Yeni altın olacak yağmur

Çürümüş bedeni insanın ve hayvanın, rezil ki rezil kokacak kara yelde

Bunların bir avuç hayatta kalanları, görülmemiş gizli hastalıklara tutulacak 

Ve uzay platformları yok olacak sürtünmeden

Erzakların tükenişi

Umumi çürümenin doğal etkisi

Ve işte o en güzel sessizlik ki hiç duyulmamış olan

Onun dışına doğduk.

Güneş hâlâ gizli orada

Gelecek bölümü bekliyor.
İngilizce orijinali


Dinosauria, We 

 

Born like this 

Into this 

As the chalk faces smile 

As Mrs. Death laughs 

As the elevators break 

As political landscapes dissolve 

As the supermarket bag boy holds a college degree 

As the oily fish spit out their oily prey 

As the sun is masked 

We are 

Born like this 

Into this 

Into these carefully mad wars 

Into the sight of broken factory windows of emptiness 

Into bars where people no longer speak to each other 

Into fist fights that end as shootings and knifings 

Born into this 

Into hospitals which are so expensive that it’s cheaper to die 

Into lawyers who charge so much it’s cheaper to plead guilty 

Into a country where the jails are full and the madhouses closed 

Into a place where the masses elevate fools into rich heroes 

Born into this 

Walking and living through this 

Dying because of this 

Muted because of this 

Castrated 

Debauched 

Disinherited 

Because of this 

Fooled by this 

Used by this 

Pissed on by this 

Made crazy and sick by this 

Made violent 

Made inhuman 

By this 

The heart is blackened 

The fingers reach for the throat 

The gun 

The knife 

The bomb 

The fingers reach toward an unresponsive god 

The fingers reach for the bottle 

The pill 

The powder 

We are born into this sorrowful deadliness 

We are born into a government 60 years in debt 

That soon will be unable to even pay the interest on that debt 

And the banks will burn 

Money will be useless 

There will be open and unpunished murder in the streets 

It will be guns and roving mobs 

Land will be useless 

Food will become a diminishing return 

Nuclear power will be taken over by the many 

Explosions will continually shake the earth 

Radiated robot men will stalk each other 

The rich and the chosen will watch from space platforms 

Dante’s Inferno will be made to look like a children’s playground 

The sun will not be seen and it will always be night 

Trees will die 

All vegetation will die 

Radiated men will eat the flesh of radiated men 

The sea will be poisoned 

The lakes and rivers will vanish 

Rain will be the new gold 

The rotting bodies of men and animals will stink in the dark wind 

The last few survivors will be overtaken by new and hideous diseases 

And the space platforms will be destroyed by attrition 

The petering out of supplies 

The natural effect of general decay 

And there will be the most beautiful silence never heard 

Born out of that. 

The sun still hidden there 

Awaiting the next chapter.


1991

In the Shadow of the Rose

Resim: Charles Bukowski

Çeviri: Raif